Landsbykontoret

Som opfølgning på de velbesøgte borgermøder i de 6 Fjordklyngebyer i oktober, er der nu etableret et ”Landsbykontor” for områdefornyelsen i Fjordklyngen på Kulturcenter Værestedet i Låstrup. Her vil borgerne kunne komme forbi med spørgsmål og ideer på åbningsdagene (se nedenstående datoer). Der vil uden for  kontorets åbningstider være adgang til en udstilling om områdefornyelsen i gangen på Kulturcentret. Udstillingen er åben i den normale åbningstid (mandag-torsdag kl. 9-22, fredag kl. 9-12, lørdag-søndag efter aftale)

Områdefornyelsesudvalget:

Der er nu sammensat en styregruppe for den del af områdefornyelsen, der har betydning for Kulturcenter Værestedet og dets fremtidige udvikling. 

Følgende har på opfordring fra bestyrelsen invilliget i at deltage i arbejdet med formulering af det projekt, der skal sikre Kulturcenter Værestedets fremtid:

  • Eva Nielsen, evn@via.dk
  • Preben Amnitzbøll,  ammitzboell@hotmail.dk
  • René Madsen, laastrup@live.dk
  • Ole Pedersen, servicechef@vip.cybercity.dk
  • Bodil Risdahl, risdahl@godmail.dk
  • Kiri Elkjær, kirimarie@hotmail.com
  • Leif Nielsen, mail@brinken7.dk
  • Jacob Kjærsgaard, jacobjensen08@gmail.com
  • Thilde Munkholm, kulturcenter.laastrup@gmail.com
1 kommentar(er)

Klik her for at skrive en kommentar eller et forslag til styregruppen...

2019.01.27 Skrevet af Leif Nielsen
Styregruppen vil være rigtig glad for alle kommentarer og indput fra brugere af Kulturcenter Værestedet