Landsbykontoret

Som opfølgning på de velbesøgte borgermøder i de 6 Fjordklyngebyer i oktober, er der nu etableret et ”Landsbykontor” for områdefornyelsen i Fjordklyngen på Kulturcenter Værestedet i Låstrup. Her vil borgerne kunne komme forbi med spørgsmål og ideer på åbningsdagene (se nedenstående datoer). Der vil uden for  kontorets åbningstider være adgang til en udstilling om områdefornyelsen i gangen på Kulturcentret. Udstillingen er åben i den normale åbningstid (mandag-torsdag kl. 9-22, fredag kl. 9-12, lørdag-søndag efter aftale)

Områdefornyelsesudvalget:

Der er nu sammensat en styregruppe for den del af områdefornyelsen, der har betydning for Kulturcenter Værestedet og dets fremtidige udvikling. 

Følgende har på opfordring fra bestyrelsen invilliget i at deltage i arbejdet med formulering af det projekt, der skal sikre Kulturcenter Værestedets fremtid:

  • Eva Nielsen, evn@via.dk
  • Preben Amnitzbøll,  ammitzboell@hotmail.dk
  • René Madsen, laastrup@live.dk
  • Ole Pedersen, servicechef@vip.cybercity.dk
  • Bodil Risdahl, risdahl@godmail.dk
  • Kiri Elkjær, kirimarie@hotmail.com
  • Leif Nielsen, mail@brinken7.dk
  • Jacob Kjærsgaard, jacobjensen08@gmail.com
  • Thilde Munkholm, kulturcenter.laastrup@gmail.com