Landsbykontoret

Som opfølgning på de velbesøgte borgermøder i de 6 Fjordklyngebyer i oktober, er der nu etableret et ”Landsbykontor” for områdefornyelsen i Fjordklyngen på Kulturcenter Værestedet i Låstrup. Her vil borgerne kunne komme forbi med spørgsmål og ideer på åbningsdagene (se nedenstående datoer). Der vil uden for  kontorets åbningstider være adgang til en udstilling om områdefornyelsen i gangen på Kulturcentret. Udstillingen er åben i den normale åbningstid (mandag-torsdag kl. 9-22, fredag kl. 9-12, lørdag-søndag efter aftale)

Områdefornyelsesudvalget:

Der er nu sammensat en styregruppe for den del af områdefornyelsen, der har betydning for Kulturcenter Værestedet og dets fremtidige udvikling. 

Følgende har på opfordring fra bestyrelsen invilliget i at deltage i arbejdet med formulering af det projekt, der skal sikre Kulturcenter Værestedets fremtid:

  • Eva Nielsen, evn@via.dk
  • René Madsen, laastrup@live.dk
  • Ole Pedersen, servicechef@vip.cybercity.dk
  • Bodil Risdahl, risdahl@godmail.dk
  • Kiri Elkjær, kirimarie@hotmail.com
  • Leif Nielsen, mail@brinken7.dk
  • Thilde Munkholm, kulturcenter.laastrup@gmail.com
3 kommentar(er)

Klik her for at skrive en kommentar eller et forslag til styregruppen...

2019.11.07 Skrevet af Ole Kruse
Tillykke med at vi er udvalgt og fået tilsagn om støtte. Vi er udvalgt og blandt de 14 landsbyklynger fordelt på 11 kommuner, det er godt gået, nu er der tro på at vores projekt er godt. Byg et nyt Kulturcenter Fjordklynge, selv taget på Værestedet er mørt og meget af bygnings massen er slidt ned. Vi må hjælpes ad.
2019.11.06 Skrevet af Leif Nielsen
SÅ ER VI I GANG !!
Den 2. december 2019 er styregruppen inviteret til deltagelse i en workshop om udvikling af "Mødesteder" på landet.
Baggrunden er at Foreningen Realdania og Lokale og Anlægsfonden har givet tilsagn om støtte til 14 landsbyklynger fordelt på 11 kommuner.
Og heriblandt er også Kulturcenter Værestedet i Fjordklyngen!!
Landsbyklyngerne skal nu til at arbejde videre med deres projektidé til et nyt mødested, så idéen kan vokse til et egentligt projekt.
Helt konkret betyder det, at økonomien nu er sikret med op til 200.000 kr til udarbejdelse af et fornyelsesprojekt for Kulturcenter Værestedet, - og I styregruppen har vi meget svært ved at få armene ned igen ;-)
Se pressemeddelelsen i arkivet til højre her på siden.
2019.01.27 Skrevet af Leif Nielsen
Styregruppen vil være rigtig glad for alle kommentarer og indput fra brugere af Kulturcenter Værestedet