Støt "Projekt Mødested i Fjordklyngen"

Giv et bidrag til 
MobilePay 699 516

Fjordklyngen søger fonde og legater til ombygning af Kulturcenter Værestedet til Fjordklyngens nye kulturhus  og mødested.

For hver krone vi indsamler giver Realdania sammen med Lokale og Anlægsfonden et tilsvarende beløb.

Vi opfordrer alle til at give et bidrag efter evne. Alle beløb hjælper os i mål.
 

Du kan også donere via bankoverførsel til Vestjysk Bank til regnr. 9261 konto 4190120592

Hent hele prospektet over skitseprojektet, - klik her...

Støttemedlemskaber

Vær med til at støtte op om Kulturcenter Værestedet, - køb et støtte- medlemsskab.

Støttemedlemskaber er et vigtigt økonomisk bidrag til Kulturcenter Værestedets drift. Med et støttemedlemsskab har du mulighed for at støtte op omkring de aktiviteter og initiativer som løbende sættes i gang.  Som støttemedlem opnår du desuden billigere lejepriser af kultucenterets faciliteter.

Et støttemedlemsskab koster kun 200 kr. for et år pr. person.

  • Du kan betale med MobilePay til 52324 - eller ved bankoverførsel til kontonummer: Reg. 7396 Konto nr. 281 560 1362
  • Husk at skrive "Støttemedlem" og dit fulde navn i tekstfeltet på overførslen. - Obs. - du kan jo let sætte din netbank til at huske det for dig og gentage betalingen en gang om året, så er du selv fri for at huske det.
  • Vil du hellere betale kontant skal du bare henvende dig til Tilde på kontoret i Kulturcenter Værestedet.

Om Kulturcenter Værestedet

Kulturcenter Værestedet drives af frivillige kræfter, og er et hus der rummer en bred vifte af aktiviteter og aktivitetsmuligheder..  Her kan nævnes husflidskurser, madlavning og bagning, bridge, nørkelklub, livestreaming af  foredrag fra Aarhus universitet, fællesspisning, og yoga.  Kulturcenter Værestedet er desuden landsbyfællesskabet Fjordklyngens samlingssted med landsbykontor og cykelklub.

Kulturcenter Værestedet rummer mødelokaler, køkken, gymnastiksal og motionsrum.  Der er udendørsfaciliteter med shelter og bålplads, og tilknyttede køkken- og badefaciliteter.

TAK for dit bidrag.  

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Kulturcenter Værestedet.

Bliv sponsor

Som sponsor for Kulturcenter Værestedet er du/I med til at støtte op om især den daglige drift af stedet og dermed bevare og udbygge de lokalt forankrede initiativer og aktiviteter, der året rundt foregår på stedet til gavn for lokalsamfundet.

Som det naturlige midtpunkt i landsbyfællesskabet "Fjordklyngen" forventes det ligeledes at Kulturcenter Værestedet vil få en central placering i den kommende områdefornyelse, - en spændende udfordring vi glæder os til.

Som sponsor vil  jeres logo vil blive vist her på hjemmesiden og på vores sponsortavle.

Har du spørgsmål om støttemedlems- skab eller sponsorat,
- så spørg Tilde tlf. 6133 4511

Brug MobilePay til at betale støttemedlemsskab