Støttemedlemskaber

Som bruger af Kulturcenter Værestedet har du mulighed for som støttemedlem at støtte op omkring de aktiviteter og initiativer som løbende sættes i gang.

Et støttemedlemsskab koster kun 200 kr. for et år.pr. person.

  • Du kan betale med MobilePay til 52324 - eller ved bankoverførsel til kontonummer: Reg. 7396 Konto nr. 281 560 1362
  • Husk at skrive "Støttemedlem" og dit fulde navn i tekstfeltet på overførslen. Obs. - du kan jo let sætte din netbank til at huske det for dig og gentage betalingen en gang om året, så er du selv fri for at huske det.
  • Vil du hellere betale kontant skal du bare henvende dig til Tilde på kontoret i Kulturcenter Værestedet.

Bliv sponsor

Som sponsor for Kulturcenter Værestedet er du/I med til at støtte op om især den daglige drift af stedet og dermed bevare og udbygge de lokalt forankrede initiativer og aktiviteter, der året rundt foregår på stedet til gavn for lokalsamfundet.

Som det naturlige midtpunkt i landsbyfællesskabet "Fjordklyngen" forventes det ligeledes at Kulturcenter Værestedet vil få en central placering i den kommende områdefornyelse, - en spændende udfordring vi glæder os til.

Som sponsor vil du/I blive nævnt på vores sponsortavle og jeres logo vil blive vist her på hjemmesiden.

Spørgsmål

Har du spørgsmål om støttemedlemsskab eller sponsorat,
- så spørg Tilde tlf. 6133 4511

Brug MobilePay til at betale støttemedlemsskab